चेतावनीका लेबल

चोकिङका लागि जोखिमयुक्त धेरै उपभोग्य वस्तुहरूमा हाल प्याकेजिङ चेतावनी लेबल भए तापनि धेरैमा छैन ।

एक सय वर्ष पहिलेको जस्तै, धेरै कम्पनीहरू आर्थिक चिन्ताका कारणले चेतावनी लेबल राख्न हिचकिचाइरहेका छन् ।

ओस्कार मेयर एक त्यस्तो कम्पनी हो जसले आफ्नो हटडग उत्पादनहरूमा चेतावनी लेबल राखेको छ (तल भनिए अनुसार), त्यसको लागि यो कम्पनी बधाइको पात्र छ ।

कस्टिक (क्षारशील) वस्तुका लागि, सानो, प्रतीकात्मक “बच्चाहरूको पहुँचबाट टाढा राख्ने” चेतावनी लेबल स्कल(खप्पर) र क्रसबोन (दुई हड्डी क्स गरेको) को चेतावनी लेबल जत्तिकै प्रभावकरी हुन्छ कि हुँदैन, स्पष्ट छैन ।

डिस्क ब्याट्री र जेल क्यान्डिज कुनै पनि चेतावनी लेबल बिना बिक्री भइरहेको छ।

यहाँ केहि लिंक छन् उपभोक्ता वकालतसँग सम्बन्धित । तपाईँले धेरै चोकिङका जोखिमयुक्त वस्तुहरूमा चेतावनी लेबलको कमी बारेमा आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्न आफ्ना प्रतिनिधि (हरू) सँग सम्पर्क गर्नसक्नुहुन्छ।

उपभोक्ता वकालत स्रोतहरू

के तपाईँलाई थाहा थियो?!

चोकिङ र निसासिने कार्यबाट हुने धेरै मृत्यु जीवनको पहिलो वर्षमा हुने गर्छ ।[Ref:43]