ब्रोन्कसमा बदामका टुक्राहरू

निकासी मामला

बदामले अन्य खानाले भन्दा बढी श्वासनली सुनिने हुन्छ। भोकल कर्ड (वाक् तन्तु) बाट सम्म पनि बदामका स-साना टुक्रा निलिन्छ।

डा. शेभालियर ज्याक्सनले (१०० वर्ष पहिले) भन्नुभए अनुसार एक शिशुको मुखमा बदाम पसेपछि निम्न तिन कुरामध्ये एउटा हुन सक्छ: बदाम बाहिर थुक्न सक्छ, पूरा निल्न सक्छ, वा श्वासनलीमा निल्न सक्छ। शिशुले बदामलाई (वा बदाम टुक्रा पनि) सुरक्षित रूपमा निल्ने गरी चपाएर पेस्ट(लेसिलो) बनाउन सक्दैन ।

बदामको एउटा सानो टुक्रा (वा अर्को जैविक वा प्लास्टिक वस्तु) ले जब श्वासनलीलाई आंशिक रूपमा बाधा पुर्याउँछ, (इन्सपाइरेटरी) छातीको सादा एक्सरेमा प्राय: सामान्य देखिन्छ।

थप जानकारीका लागि कृपया एक्सरेसँग सम्बन्धित समस्या हेर्नुहोला।

निकासी भिडियो

अप्टिकल “बदाम” चिम्टा विशेष गरी श्वासनलीमा अड्किएको बदाम हटाउनका लागि बनाइएको थियो। कोमल प्रविधिले पनि, श्वासनलीमा अड्किएको बदाम सजिलै टुक्रिन्छ। “ब्रोन्कियल क्रेयन” निकासी मामलामा हालसालै बनाइएको चिम्टाको डिजाइन देखाइएको छ।

के तपाईँलाई थाहा थियो?!

लगभग चोकिङबाट हुने मृत्युको ९५% घरायसी वातावरणमा हुन्छन् ।[Ref:1]