जोखिममा को-को पर्छ?

हामी सबैजना पर्छौँ!

चोकिङले अधिकांशत: धेरै कम उमेरको वा धेरै बढी उमेरको मानिसमा असर गर्ने भए तापनि कोही पनि पूर्ण रुपमा प्रतिरक्षित छैनन्, स्वस्थ्य जवान पनि जोखिममा हुन्छन् ।

निल्नु एउटा जटिल कार्य हो, जुन कार्यलाई हामी अधिकांशले गम्भीर रूपमा लिँदैनौँ। अचानक स्वाँस्वाँ गर्दा कुनै बाह्य वस्तु निल्न सकिन्छ।

तपाईका लागि, तपाईका साथी र पविारका लागि, र तपाईका समुदायका लागि, कृपया चोकिङ रोकथामको ’boutमा जानकारी लिनुहोस् र लाइफ-सेभिङ कोर्स लिनुहोस्।

हेरविचारको एक क्षणले जीवन बचाउन सक्छ।

Related Links:

Eating Comparison

के तपाईँलाई थाहा थियो?!

हरेक चोकिङसँग सम्बन्धित मृत्युका लागि, अस्पतालको आकस्मिक विभागमा अनुमानित ११० बालबालिकालाई गैर-घातक चोकिङका लागि उपचार गरिएको हुन्छ ।[Ref:43]