एशोफागसमा मुटु आकारको पेन्डेन्ट

निकासी मामला

यो लकेट अप्टिकल चिम्टा प्रयोग गरेर खाद्यनलीको तल्लो भागबाट निकालिएको थियो । शिशुहरूहरू रिङ, इयरिङ, गार्डियन एन्जल पिन समेत पनि निलेका छन् ।

निकासी भिडियो

लकेटको पछाडिको भाग (स्क्रिनको माथिल्लो भाग) धातुको थियो, त्यही भएर एक्सरेले पत्ता लगाउन सकिएको थियो ।

के तपाईँलाई थाहा थियो?!

हरेक चोकिङसँग सम्बन्धित मृत्युका लागि, अस्पतालको आकस्मिक विभागमा अनुमानित ११० बालबालिकालाई गैर-घातक चोकिङका लागि उपचार गरिएको हुन्छ ।[Ref:43]