एनाटोमी (शरीर-रचना)

हाम्रो माथिल्लो एरोडाइजेस्टिभ ट्रयाक्टको सुरक्षा हाम्रो ल्यारिङ्सले गर्छ।

बाहिरी तत्वसँगको एनाटोमिकल क्षेत्रको तस्बिर हेर्न, आंशिक अवरोध वा निकालिएका केसहरू हेर्नुहोस्।

नेसल क्याभिटी

नेसल क्याभिटीले हावा छिर्ने दुईवटा प्वाललाई उल्लेख गर्छ (नेसल सेप्टमको दुबै भागमा) जुन नाकको अगाडिबाट नेसोफ्यारिङ्ससम्म विस्तार छ। नेसल क्याभिटीले हावालाई फिल्टर र ह्युमिडिफाई गर्छ। किशोर र वयस्कमा, नेसल क्याभिटी ५ सेमी लामो हुन्छ। बच्चाहरूले धेरै जसो वस्तुहरू तिनीहरूको नेसल क्याभिटीभित्र हाल्छन् तर सामान्यतया यसले चोकिङ गराउँदैन।

हार्ड प्यालेट

मुखको माथिको भागको पहिलो खण्ड नरम प्यालेट अगाडि स्थित छ। हार्ड प्यालेटले हड्डी समावेश गरेको छ।

ओरल क्याभिटी

ओरल क्याभिटी दाँतको पछाडि र ओरोफ्यारिङ्सको अगाडि हुन्छ। ओरल क्याभिटीमा जिब्रोको धेरै भाग समावेश छ।

जिब्रो

जिब्रो ओरल क्याभिटीभित्रको मांशपेशी अंग हो, जसलाई चाख्न, चाट्न, निल्न र बोल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ।

भोकल कर्

दुईटा साँचो भोकल कर्डहरू ल्यारिङ्स भित्रको दुईवटा सेतो लिगामेन्ट्स हुन् (पिंक फल्स भोकल कर्डको ठ्याक्क तल)। खोल्दा र बन्द गर्दा, हाम्रो भोकल कर्डले हामीलाई सास फेर्न, बोल्न र सुरक्षितसँग निल्न मदत गर्छ। थप जानकारीको लागि कृपया द अमेजिङ ल्यारिङ्स पृष्ठ हेर्नुहोस्।

ट्रेकिया

विन्डपाइप पनि भनिने ट्रेकिया सास फेर्ने ट्युब हो जसले ल्यारिङ्सलाई ब्रोन्काईमा जोड्छ। फर्म आरचेसले (कार्टिलेजले बनेको) ट्रेकियालाई कोलाप्स हुनबाट बचाउँछ।

बायाँ मथिल्लो भाग

फोक्सोहरू सास फेर्ने जोडी अंग हुन् जुन छातीमा स्थित हुन्छन् जसले हाम्रो रगतमा भएको कार्बनडाइअक्साइडलाई अक्सिजनमा बदल्न सहायता गर्छन्। दाहिने फोक्सोमा ३ भागहरू हुन्छन्: बायाँ फोक्सोमा २ भाग हुन्छन्।

बायाँ तल्लो भाग

फोक्सोहरू सास फेर्ने जोडी अंग हुन् जुन छातीमा स्थित हुन्छन्, जसले हाम्रो रगतमा भएको कार्बनडाइअक्साइडलाई अक्सिजनमा बदल्न सहायता गर्छन्। दाहिने फोक्सोमा ३ भागहरू हुन्छन्: बायाँ फोक्सोमा २ भाग हुन्छन् ।

डायफ्राम

पेटबाट छाती (थोरासिक) लाई अलग गर्ने मांसपेशी । डायफ्राम श्वासप्रश्वासको लागि मुख्य मांसपेशी हो। श्वास भित्र लिने समयमा डायफ्राम मांसपेशी संकोचित हुनुको कारण फोक्सोलाई विस्तार गर्न सहायता पुर्याउँछ (हावा इनहेल गर्दा)।

दायाँ तल्लो भाग

फोक्सोहरू सास फेर्ने जोडी अंग हुन्, जुन छातीमा रहेका हुन्छन्, यिनले हाम्रो रगतमा भएको कार्बनडाइअक्साइडलाई अक्सिजनमा बदल्न सहायता गर्छन्। दाहिने फोक्सोमा ३ भागहरू हुन्छन्: बायाँ फोक्सोमा २ भाग हुन्छन् ।

मध्य भाग

फोक्सोहरू सास फेर्ने जोडी अंग हुन्, जुन छातीमा रहेका हुन्छन्, यिनले हाम्रो रगतमा भएको कार्बनडाइअक्साइडलाई अक्सिजनमा बदल्न सहायता गर्छन्। दाहिने फोक्सोमा ३ भागहरू हुन्छन्: बायाँ फोक्सोमा २ भाग हुन्छन् ।

दायाँ माथिल्लो भाग

फोक्सोहरू सास फेर्ने जोडी अंग हुन्, जुन छातीमा रहेका हुन्छन्, यिनले हाम्रो रगतमा भएको कार्बनडाइअक्साइडलाई अक्सिजनमा बदल्न सहायता गर्छन्। दाहिने फोक्सोमा ३ भागहरू हुन्छन्: बायाँ फोक्सोमा २ भाग हुन्छन् ।

ल्यारिङ्स

ल्यारिङ्स जसलाई भोइसबक्स पनि भनिन्छ, यसमा हाम्रो भोकल कर्ड रहेको हुन्छ। एपिग्लोटिस भोकल कर्डको माथि सिल्ड जस्तै संरचना हो। एपिग्लोटिसले ल्यारिङ्सको (हाइपोफ्यारिङ्समा) प्रत्येक भागमा खाना र तरल पदार्थलाई मोड्न सहयोग गर्छ। एपिग्लोटिसले सामान्यतया ल्यारिङ्सलाई छोप्दैन।

सफ्ट प्यालेट

सफ्ट प्यालेट मांसपेशीयुक्त, मुख तर्फको छतको पछाडिको लचिलो भाग हो।

एशोफागस

एशोफागस तपाईंको छातीमा भएको लचकदार निल्ने ट्युब हो; यसले हाइपोफ्यारिङ्सलाई पेटमा जोड्छ र खाना तल स्लाइड हुँदा फैलिन्छ।

नासोफ्यारिङ्स

फ्यारिङ्सको माथिल्लो भाग, नेसल क्याभिटीलाई जोड्ने (नरम प्यालेट माथि) ।

ओरोफ्यारिङ्स

ओरल क्याभिटीको पछाडि हुने गलाको भाग ( नेसोफ्यारिङ्स र हाइपोफ्यारिङ्स बीच)। ओरोफ्यारिङ्समा तपाईँको टन्सिल र यूभुला रहेको हुन्छ (नरम प्यालेटको अन्त्यमा, बीचमा) ।

हाइपोफ्यारिङ्स

हाइपोफ्यारिङ्स फ्यारिङ्सको तल्लो भाग हो, जिब्रोको तल्लो भागबाट इसोफागल इन्लेटसम्म विस्तार हुन्छ।

दायाँ मुख्य ब्रोन्कस

दायाँ पट्टिको मुख्य ब्रोन्कसले ट्रेकियालाई साना ब्रोन्काईसँग जोड्छ, जुन दाँया फोक्सोको ३ भागतिर फैलिन्छ।

बायाँ मुख्य ब्रोन्कस

बायाँको मुख्य ब्रोन्कसले ट्रेकियालाई साना ब्रोन्काईसँग जोड्छ, जुन बाँया फोक्सोको २ भागतर्फ फैलिन्छ।

परिभाषाका लागि एनाटोमीको भाग छान्नुहोस्...

अर्को भाग छान्नुहोस्...

शरीर तथा माथिल्लो एरोडाइजेस्टीभ नलीमा फोक्सोको अवलोकन

एनाटोमी ग्राफिक ©2011 Blue Tree Publishing, Inc.
#8927, 192nd Street SW, Edmonds, Washington 98026, USA
1 425 210 7155
bluetreepublishing.com

के तपाईँलाई थाहा थियो?!

चोकिङ र निसासिने कार्यबाट हुने धेरै मृत्यु जीवनको पहिलो वर्षमा हुने गर्छ ।[Ref:43]