ट्रेकिया र ब्रोन्काईमा बेकन बिट्स

निकासी मामला

खानालाई सानो टुक्रा पारेर काट्नु सामान्यतया सहयोगी हुन्छ, तर कहिलेकाहिँ बच्चा मुखमा धेरै खाना टुक्रा हालेर रुन्छ र हावाको लागि स्वाँस्वाँ गर्नेछ । यो घटनामा, बेकनका ९ वटा साना टुक्राहरू हटाउनुपर्ने भयो । ती टुक्राहरू ट्र्याकिया र मुख्य ब्रोन्काइका कुन कुन स्थानमा रहेका थिए भन्ने रेखाचित्र सहित चित्रण गरिएको छ ।

के तपाईँलाई थाहा थियो?!

२०१३ को प्रतिवेदनले, २००१ देखि २००९ सम्म, एक वर्षमा औसत १२,४३५ बालबालिका (१४ वर्ष वा त्यसभन्दा साना उमेरका) को खाना चोकिङका कारण अमेरिकी आकस्मिक कक्षमा उपचार गरिएको देखाएको छ । [Ref:1]