ट्रेकिया र ब्रोन्काईमा बेकन बिट्स

निकासी मामला

खानालाई सानो टुक्रा पारेर काट्नु सामान्यतया सहयोगी हुन्छ, तर कहिलेकाहिँ बच्चा मुखमा धेरै खाना टुक्रा हालेर रुन्छ र हावाको लागि स्वाँस्वाँ गर्नेछ । यो घटनामा, बेकनका ९ वटा साना टुक्राहरू हटाउनुपर्ने भयो । ती टुक्राहरू ट्र्याकिया र मुख्य ब्रोन्काइका कुन कुन स्थानमा रहेका थिए भन्ने रेखाचित्र सहित चित्रण गरिएको छ ।

के तपाईँलाई थाहा थियो?!

चोकिङ र निसासिने कार्यबाट हुने धेरै मृत्यु जीवनको पहिलो वर्षमा हुने गर्छ ।[Ref:43]