पिन र सियो

बाह्य पदार्थ

एशोफागसमा खुल्ला सेफ्टी पिन अड्किएमा धेरै खतरनाक हुनसक्छ। यो कपडाको डाइपर लगाउने दिनहरूमा साधारण थियो।

आजभोलि, केही इस्लामी र शिख देशहरूमा थम्बट्याकहरू साधारण ब्रोन्कियल बाहिरी तत्वहरू हुन्; तर हेडस्कार्फ र टर्बन पिन सरह सामान्य होइनन्।

कृपया थम्बट्याक र डार्टिङ पिन निकालिएको हेर्नुहोस्।

के तपाईँलाई थाहा थियो?!

चोकिङ र निसासिने कार्यबाट हुने धेरै मृत्यु जीवनको पहिलो वर्षमा हुने गर्छ ।[Ref:43]